HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

@grariër 1: januari 2014

header-nieuwsbrief-684-@grariër
2014, nummer 1

Een nieuw jasje voor de @grarier

Deze nieuwsbrief staat in het teken van vernieuwing: het waterschap heeft een nieuwe website, de nieuwe secretaris-directeur is op 1 januari gestart en het project 'Ruimte voor de Grecht' gaat een nieuwe fase in.

Secretaris-directeur op 1 januari gestart

Joke Goedhart

Per 1 januari 2014 heeft De Stichtse Rijnlanden een nieuwe secretaris-directeur, Joke Goedhart.

Nieuwe fase 'Ruimte voor de Grecht'

Ruimte voor de Grecht

Het waterschap legt in nieuwe fase nieuwe waterkering aan en baggert de Grecht.

Bijeenkomst watergebiedsplan Blokhoven op 30 januari 2014

Kom langs op de bijeenkomst over het watergebiedsplan polder Blokhoven op 30 januari en praat mee over knelpunten en kansen.

Fruitttelers krijgen toolbox voor schoon water

250 fruittelers krijgen de Toolbox Emissiebeperking om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Colofon

Redactie
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Bureau Communicatie
Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!