HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Nieuwsbrief nr 1 - 2015

Header @grariër
2015, nummer 1

Nieuwsbrief nummer 1

Het waterschap publiceert de bekendmakingen alleen nog digitaal. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie over inspraak op de plannen die ter inzage liggen.

Inspraak Verbreden Gooyerwetering/ Driebergse Meer

IMG_2554

Op 4 februari is er een inloopmiddag over de verbreding van de Gooyerwetering/ Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen-Rijsenburg.

Inspraak ontwerp-projectplan Dubbele Wiericke West

Het ontwerp-projectplan om de westelijke kade langs de Dubbele Wiericke, tussen Nieuwerbrug en Hogebrug te verbeteren, ligt ter inzage.

Inspraak nieuwe aanpak onderhoud sloten natuurgebieden Kromme Rijngebied

7. interne sloten natuurgebied bos natte periode

Op 10 februari is er een inloopavond over het onderhoud van sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied.

Inspraak ontwerp gedeeltelijke herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, het Klooster

De inspraak geldt alleen voor het bedrijventerrein het Klooster in Nieuwegein. Het ontwerp-peilbesluit ligt t/m 16 februari 2015 ter inzage.

Inspraak Ontwerp-maatregelenpakket KRW 2016-2021

Samenwerken aan gezond water

U kunt inspreken op diverse maatregelen, zoals het programma groen-blauwe diensten, om de waterkwaliteit in de toekomst te verbeteren.

Bekendmakingen nu digitaal

Het waterschap plaatst bekendmakingen alleen nog digitaal op de site en via www.overheid.nl.

Werk aan Grechtkade in Woerdense Verlaat

De Grechtkade wordt over een lengte van circa 800 meter opgehoogd en versterkt.

Website activiteitenbesluitagrarisch.nl vernieuwd

veehouderij

De website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl is vernieuwd met tips en aandachtspunten.

Baggeren watergangen polder Bijleveld

Ten zuiden van Harmelen wordt er gebaggerd.

Baggeren watergangen in IJsselstein

Verspreid over IJsselstein worden diverse watergangen gebaggerd. 

Bezoek onze bestuursvergaderingen

Op 27 januari en 29 januari zijn er commissievergaderingen.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg ons!

Logo Twitter

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!