Nieuwsbrief 2 - 2018

header_nwsbrf alg
2018, nummer 2

Els Otterman nieuwe hoogheemraad

Ze volgt Guus Beugelink op.

Guus Beugelink neemt afscheid als bestuurder

Hij was lid van zowel het dagelijks als algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen).

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven: iets voor u?

Het gaat om projecten voor duurzaam waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) of die het waterbewustzijn vergroten.

Inspraak ontwerp-projectplan Heinoomsvaartkade en Kromme Mijdrechtkade

Sommige delen van de dijk moeten verbeterd worden.

Controle diepte/profiel sloten Lopikerwaard

Heeft u het onderhoud aan uw sloot al uitgevoerd in het gebied IJssel? Meld het dan gereed.

Geslaagde crisisoefening rivierdijken

Een terugblik op de oefening Deining en Doorbraak.

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!