Stichtse Rijnlanden als eerste waterschap aangesloten bij Statiegeldalliantie

Gepubliceerd op 10 januari 2018

In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden en milieuorganisaties, die samen de rijksoverheden oproepen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren in Nederland én in België. De Stichtse Rijnlanden heeft zich vanwege het belang van een goede waterkwaliteit bij de alliantie aangesloten. Het is daarmee het eerste waterschap dat de invoering van statiegeld publiekelijk steunt.

Jaarlijks komen wereldwijd miljoenen tonnen (micro)plastics in het oppervlaktewater terecht, waarvan het grootste deel bestaat uit zwerfafval. Plastic fragmenteert tot kleine deeltjes waardoor ons water verandert in een ‘plastic soep’. Het plastic leidt tot problemen bij en sterfte van waterdieren. Via de voedselketen en drinkwater kan dit ook gezondheidsrisico’s voor de mens vormen. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Statiegeld dringt 'plastic soep' terug

In februari 2018 overlegt de Tweede Kamer over het terugdringen van zwerfafval om de plastic soep in ons water tegen te gaan. Het invoeren van statiegeld op kleine drinkverpakkingen zou hieraan een grote bijdrage leveren. Daarnaast leidt de invoering van statiegeld ook tot minder opruimkosten, een betere recycling van waardevolle materialen en minder CO2 door het verbranden van het afval.