Nieuwsbrief 1 - 2018

header_nwsbrf alg
2018, nummer 1

Belastingaanslagen in fasen de deur uit

Kijk in het online magazine wat we met uw belastinggeld doen.

Informatieavond KWA Lopikerwaard op 1 februari

koekoek

We gaan in op de uitgevoerde onderzoeken en de uitwerking in varianten voor de Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden-Nederland.

Convenant Schoon water Utrechtse fruitteelt

Het gaat om het terugdringen van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater.

Voor de 2e keer hoog water op de rivier

Daarom hebben we opnieuw maatregelen getroffen.

Aansluiting bij statiegeldalliantie ivm belang schoon water

We zijn het 1e waterschap dat zich heeft aangesloten.

Commissievergaderingen

Op 6 en 8 februari is er een commissievergadering.

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!