Inspraak plannen waterbergingsgebied Grecht van start

Gepubliceerd op 14 november 2017

Het waterschap is van plan een waterberging aan te leggen aan de westkant van de Grecht bij Zegveld (gemeente Woerden). De plannen hiervoor liggen vanaf 13 november ter inzage. Tot en met 24 december kunt u inspreken op dit plan.

Behalve de waterberging, staan meer werkzaamheden gepland in dit gebied. Het waterschap gaat de westelijke kade verbeteren en de oever langs het water van de Grecht natuurvriendelijk inrichten. Deze plannen zijn inmiddels vastgesteld.

Stukken inzien

Het projectplan en alle bijbehorende stukken vindt u hier (link naar pagina project Grechtkade West. Hier vindt u ook meer informatie over het indienen van een zienswijze.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien op het waterschapskantoor in Houten. Hier kunt u ook een inhoudelijke toelichting krijgen op de plannen. Als u dat wilt, is het raadzaam een afspraak te maken met de projectleider, Roland Kastelein, 030-6345700.


Meer weten?

Neem contact op met de projectleider, Roland Kastelein, tel, (030) 634 57 00 of per e-mail: post@hdsr.nl o.v.v. ‘Ontwerp-projectplan Grechtkade west boezemberging’.