Nieuwsbrief 1 - 2017

header_nwsbrf alg
2017, nummer 1

Veel belangstelling avonden Hollandsche IJssel

Bezoekers stelden volop vragen over baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem), oevers en ligplaatsen. Maar ze gaven ook aan welke kansen ze zagen.

Is uw tuin al watervriendelijk?

Kijk voor een gratis tuinschets of laat u inspireren door de tips.

Controle dijk langs Neder-Rijn en Lek

Vanaf 3 april 2017 wordt gekeken of grondeigenaren/ gebruikers het onderhoud hebben uitgevoerd.

Veel bezoekers informatieavonden Sterke Lekdijk

Aan- en omwonenden hadden vragen over de impact van de maatregelen. En oog voor mogelijkheden om wat extra’s te doen voor bijvoorbeeld natuur, recreatie en landbouw.

Nieuwe Rekenkamercommissie

De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid en het werk van het waterschap.

‘Winst voor water’ leidt tot volgende stap

Het waterinnovatienetwerk gaat verder aan de slag rond de afvalwaterketen (Het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater).

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!