Nieuwsbrief 4- 2016

header_nwsbrf alg
2016, nummer 4

Waarom zijn de Lekdijk en het dijkleger (Het dijkleger bestaat uit vrijwilligers binnen het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken) zo belangrijk? Ervaar het tijdens een excursie of rondleiding. Meer over ons werk vindt u in deze nieuwsbrief.

Ontdek de Lekdijk of het Dijkhuis in Jaarsveld

P1040722

Doe mee aan de excursie of rondleiding op 14, 15 en 16 oktober.

Laag water in de Kromme Rijn

Dit komt door droogte. Er zijn nog geen maatregelen nodig.

Eerste stap op weg naar energieneutraal De Bilt

Opening zonnepark rwzi

De 1000 zonnepalen op de zuivering in De Bilt dragen hieraan bij.

Deel oostelijke kade langs Bijleveld in Kockengen verhoogd

Projectplan Bijleveldkade Oost

Na de verhoging voldoet de kade weer aan de veiligheidsnormen.

Sloten Snel en Polanen weer vrij van exoten

Bestrijding van het ongelijkbladig vederkruid

Maar liefst 26 vrachtwagens vol waterplanten werden verwijderd.

Opknapbeurt watergang in Maartensdijk

Het gaat om de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) aan de noordzijde van de Maartensdijkseweg en de Dorpsweg.

Voorkeursvariant maatregelen aanvoer zoet water

Gerenoveerde inlaat Hekendorp

Om de regio West-Nederland in de toekomst van voldoende zoet water te voorzien, zijn verschillende maatregelen nodig.

Natuursloot Zeist krijgt natuurvriendelijke oever

Natuursloot Zeist huidige situatie

Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor water en voor natuur.

Afvalwaterakkoord gemeente Krimpenerwaard en waterschappen

Afvalwaterakkoord-schoonhov

Afstemming tussen de betrokken overheden is noodzakelijk om het afvalwatersysteem te optimaliseren.

Diverse doelen komen samen bij aanleg inundatieveld polder Blokhoven

Het gaat om het verminderen van wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in de polder, verbetering van de waterkwaliteit en de cultuurhistorisch en recreatieve beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Kans op wateroverlast kleiner door nieuwbouw gemaal Noord-Linschoten in Snelrewaard

Gemaal-Noord-Linschoten

Het gemaal is nodig om het water uit de polder Noord-Linschoten af te voeren op de Lange Linschoten.

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!