Nieuwsbrief 2 - 2016

header_nwsbrf alg
2016, nummer 2

'Samen doen' is het motto van onze nieuwe, digitale Waterkoers. In deze nieuwsbrief vindt u daar een aantal mooie voorbeelden van. Ziet u kansen om met ons samen te werken? Lees dan meer.

Nieuwe Waterkoers 2016 -2021 'Samen doen'

Het motto is van 'zorgen voor' naar 'samen doen'. Doet u mee?

Samenwerken aan gevolgen veranderend klimaat

Gezocht wordt naar oplossingen om de bebouwde omgeving in te richten.

Hoe hoog komt het water bij een overstroming

Wat kunt u nu al doen om goed voorbereid te zijn?

Terugblik werksessies aanvoer zoet water bij droogte

Onlangs konden Lopikerwaard bewoners meepraten over maatregelen.

Proef drain stuurt water in het veen

Bert de Groot zetpompput KTC Zegveld aan

Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Bert de Groot heeft de pomp van de drukdrain aangezet en het bord onthuld.

Schoolkinderen wandelen voor water naar rioolwaterzuivering

Constantijn Jansen op de Haar verwelkomt 290 leerlingen

Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Constantijn Jansen op de Haar verwelkomde maar liefst 290 leerlingen.

Opnieuw uitbetaling rente eeuwenoude obligatie

Wapenspreuk 'Door eendracht groeien kleine dingen', nog heel actueel.

Duikers zoeken mogelijke explosieven Gekanaliseerde Hollandse IJssel Nieuwegein

Als voorbereiding op het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) onderzoeken duikers een proefvlak.

Digitale volwassenheid waterschappen: 2e plaats

Neem eens een kijkje in onze webshop.

Bloemrijke dijken krijgen onderscheiding

Fluitekruid, Scherpe boterbloem, Rode en Witte klaver, Glad walstro en Smalle weegbree zorgen voor kleur op de dijk.

Opknapbeurt watergangen Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

In Zeist en Bunnik krijgt een aantal sloten een baggerbeurt.

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!