HDSR

Zoeken

Nieuwsbrief 6 - 2015

header
2015, nummer 6

Vier fracties hebben een coalitie gevormd en er is een definitief concept coalitieakkoord. Ook bij diverse projecten werken we samen. Waar? Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

Vier partijen coalitie na waterschapsverkiezingen

De fracties van Water Natuurlijk, CDA, PvdA en LNE vormen een coalitie. Er is nu een definitief concept coalitieakkoord.

Waterschap en gemeente Nieuwegein onderhouden sloten voortaan samen

Samenwerking gemeente Nieuwegein

De gemeente en het waterschap trekken samen op bij het maaien van sloten en vijvers in Nieuwegein.

Vrijwilligers bedienen sluis Oudewater in weekend

Vrijwilligers bedienen sluis

Ook in het weekend wordt de sluis in Oudewater weer geschut. Vrijwilligers zorgen hiervoor.

Beleidslijn Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied vastgesteld

natuurgebied

In de beleidslijn staat hoe het waterschap omgaat met het onderhoud van sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied.

Nieuw wandelrondje in Odijk

brug_op_zijn_nieuwe_plek

Bewoners kunnen nu een rondje lopen dankzij het nieuwe voetgangersbruggetje bij het Rijnpad in Odijk.

Nieuwe betonnen brug op Kop Rijneiland Odijk

Brug Kop van Rijneiland Krommerijn Odijk

De brug vervangt de eerder verplaatste houten brug die nu bij de tennisbanen ligt.

Projectplan verbetering westelijke waterkering Dubbele Wiericke

dubbelewiericke

De verbetering tussen Nieuwerbrug en Hogebrug bestaat voornamelijk uit het ophogen van de groene kade en het verflauwen van het talud.

Vervolg baggeren watergangen stedelijk gebied IJsselstein

In IJsselstein krijgt het water op verschillende plekken een baggerbeurt.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg ons!

Logo Twitter

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!