HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Informateur Maria Wiebosch aan de slag

Gepubliceerd op 21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart heeft een openbare bijeenkomst plaatsgevonden van de lijsttrekkers van de op 18 maart jl gekozen fracties en de fractievoorzitters van de geborgde lijsten met het oog op de vorming van een nieuw college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op voorstel van de lijsttrekker van de grootste fractie, Guus Beugelink van Water Natuurlijk, hebben alle aanwezigen ingestemd met de aanstelling van Maria Wiebosch als informateur en hebben haar de volgende opdracht meegegeven:

“Verricht een verkenning naar de totstandkoming van een collegeprogramma dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak in het algemeen bestuur en met voldoende interne consistentie”

De informateur begint maandag met haar werkzaamheden. Zij spreekt eerst afzonderlijk met alle twaalf in het nieuwe bestuur vertegenwoordigde fracties van partijen en geborgden.