Patrick Poelmann vertrekt bij het Schilthuisfonds

Gepubliceerd op 30 augustus 2018

De Stichting Schilthuisfonds heeft een nieuwe voorzitter: op 16 augustus heeft dijkgraaf Patrick Poelmann de voorzittershamer na 8 jaar neergelegd. Hij wordt opgevolgd door Peter Glas, watergraaf van waterschap De Dommel. Poelmann heeft zelf aangegeven te willen stoppen met het voorzitterschap: na 8 jaar vond hij het wel genoeg.

Het afscheid van Patrick werd luister bijgezet met een fietstocht van het Bestuur van de Stichting door het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden. Startpunt van de fietstocht was bij het restaurant Kameryck. Vandaar werd eerst een bezoek gebracht aan het stoomgemaal Kamerik-Teijlingens, waar Ruud Mees en zijn vrijwilligers ons mee nam in de wondere wereld van het stoomgemaal. Echt fantastisch wat zij daar bereikt hebben.

Daarna werd de fietsocht vervolgd naar het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Onderweg werd uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan de gevolgen van de droogte in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden.
Bij het VIC heeft Frans Lenssinck veel uitgelegd over de problematiek van het veenweidegebied en de bodemdaling. Het Stichtings Bestuur was daar zeer in geinteresseerd; bleek ook wel uit de vele vragen die aan Frank gesteld werden.
Tijdens deze fietstocht is twee maal de Grecht gekruist en in alle twee de gevallen is er gebruik gemaakt van het pontje waarbij je jezelf moet “overzetten”.
Dat was op zich al heel erg leuk, nog afgezien van de fietstocht zelf.

Daarnaast nam het bestuur ook afscheid van Remco Nehmelman, die sinds 2014 invulling gaf aan het ambt van hoogleraar Publiek Organisatierecht aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel, die zich in het bijzonder richt op het waterbeheer, wordt mede gefinancierd door de Stichting.
Nehmelman vertrekt vanwege het aanvaarden van de functie van griffier bij de Eerste Kamer. De Stichting streeft ernaar om zo snel mogelijk een opvolger te benoemen.

Wat doet de Stichting Schilthuisfonds?

Het fonds dat is opgericht door de Unie van Waterschappen heeft als doel om het waterrecht, het waterbestuur en de waterstaatsgeschiedenis op wetenschappelijk niveau te borgen. Daartoe ondersteunt het drie leerstoelen, te weten Waterrecht en Publiek Organisatierecht (beide Universiteit Utrecht) en Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De laatste is een bijzondere leerstoel, wat betekent dat de Stichting Schilthuisfonds de hoogleraar benoemt.

Op jaarbasis draagt het fonds aan elk professoraat € 20.000,-- bij. Die uitgave is gelijk de grootste kostenpost van de stichting die met een begroting van € 70.000,-- werkt.


Zie ook

Lees hier de gehele toespraak van Peter Glas.

V.l.n.r.: Herman Havekes, Josee van Eijndhoven, Peter Glas, Hans de Goede, Tjeerd van der Wal, Tom van der Weijden, Annelies Freriks, Paul Smeets, Patrick Poelmann en Ruud Mees

V.l.n.r. Herman Havekes, Joost Buntsma, Josee van Eijndhoven, Hans de Goede, Peter Glas, Tjeerd van der Wal, Patrick Poelmann, Paul Smeets, Remco Nehmelman, Tom van der Weijden, Petra van Dam, Annelies Freriks en Frank Lenssinck

Josee van Eijndhoven overhandigt  een boekje aan Patrick Poelmann. Links: Herman Havekes

Peter Glas overhandigt een schilderij van een overstroming aan Patrick Poelmann.