Varen op de Kromme Rijn - Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voor het varen op de Kromme Rijn met een motorboot heeft u een vergunning nodig.

Wij kunnen een vergunning verlenen voor het vaargedeelte tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de sluizen in Werkhoven in de gemeente Bunnik.

De vergunning kunt u aanvragen via het Digitaal Loket van het waterschap of Omgevingsloket online.

Voor vaartuigen met elektrische motoren kan een watervergunning voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Voor vaartuigen met niet-elektrische motoren (o.a. benzine en diesel) die op de Kromme Rijn willen varen, wordt voor maximaal één jaar een watervergunning verleend. Deze termijn is nooit langer dan het eind van het kalenderjaar waarin u de vergunning aanvraagt.