HDSR

Zoeken

Schoon water

Het waterschap zorgt voor schoon water in sloten en rivieren. We zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. We houden toezicht op bedrijven die afvalwater lozen en controleren de waterkwaliteit. Ook zorgen we voor de waternatuur door de aanleg van vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Rioolwaterzuivering

Wist u dat iedere Nederlander per dag zo’n 116 liter afvalwater produceert, door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen? Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag! Dat water verdwijnt bijna allemaal via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuivering, waar het wordt gezuiverd.

Waterkwaliteit

Er gelden regels voor lozingen op het oppervlaktewater en het riool. Onze milieu-inspecteurs zien erop toe dat deze regels goed worden nageleefd. We meten iedere maand op 80 punten de kwaliteit van het water. Tussen half april en september houden we ook het water in de gaten van de zeven officiële zwemlocaties in ons gebied.

Bij calamiteiten, bijvoorbeeld vissterfte of olie in de sloot, zorgen we ervoor dat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden en dat het zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Ziet u waterverontreiniging? Wij ontvangen graag uw melding!

Schoon water in cijfers

  • 17 rioolwaterzuiverings-installaties
  • grootste installatie: stad Utrecht
  • 52 rioolgemalen
  • 140 kilometer persleidingen
  • 220 miljoen liter afvalwater per dag
  • per persoon is dat gemiddeld 116 liter
  • 80 meetpunten voor waterkwaliteit

Meer feiten en cijfers leest u in onze brochure:

Zorg ook voor schoon water

U kunt zelf ook meehelpen om het water schoon te houden. Door niets weg te spoelen wat niet in het riool thuishoort bijvoorbeeld. Maar ook door milieuvriendelijk te tuinieren, en door geen afval in de sloot te gooien. En wist u dat overvloedig voeren van eenden slecht is voor de waterkwaliteit?

Investeren in de toekomst

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages, maar ook door innovaties bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk. Via de Europese Kaderrichtlijn Water speelt ook de EU een belangrijke rol in ons regionale waterbeheer.

Film 'De reis van het afvalwater'