HDSR

Zoeken

Bedrijvenproef Spengen

Sturen met grondwater

Sturen met grondwater is een innovatie die zich richt op actief grondwaterbeheer bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied. De basisgedachte is dat de agrariër de grondwaterstand actief stuurt in de tijd en per perceel, los van het polderpeil.

De bedrijvenproef in Spengen is de eerste bedrijvenproef Sturen met grondwater. Aan de proef doen zeven agrariërs in deze polder mee. De proef duurt drie jaar. De agrariërs krijgen ondersteuning en advies van het waterschap en het VIC om de proef verder op te zetten.

De bedrijvenproef is een initiatief van het waterschap en gebaseerd op de systeeminnovatie ‘Sturen met Water’, die ontwikkeld wordt door het VIC.

Doel sturen met grondwater

Eerste drains de grond in

Sturen met grondwater dient meerdere doelen. Het gaat remt actief de bodemdaling, zorgt voor goede productieomstandigheden voor de agrariër en beperkt de uitstoot van CO2.

Het tegengaan van bodemdaling gebeurt door de veenbodem continu vochtig te houden. Niet te nat en niet te droog.
Voordeel voor de agrariër is dat tijdens het groeiseizoen de grondwaterstand op stabiel peil gehouden en zo natschade en droogteschade worden beperkt. Dit zorgt naar verwachting voor een betere grasgroei en betere benutting van nutriënten.

Een combinatie van onderwaterdrainage en pompput

Een combinatie van drains en pompputten

Laatste nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over de bedrijvenproef in Spengen.

Film start bedrijvenproef Spengen

De start van de aanleg van sturende drains in de polder Spengen, is op film vastgelegd. Dijkgraaf Patrick Poelmann geeft het startsein, deelnemende boeren leggen uit waarom ze meedoen aan de proef.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bedrijvenproef in Spengen, kunt u contact opnemen met de projectleider 
Annette van Schie,  T 06–29591036, schie.a@hdsr.nl

Voor meer informatie over de innovatie Sturen met water, kunt u ook contact opnemen met het VIC, Erik Jansen,  T 06–52015740, erik@veenweiden.nl

'Drukdrains' maken sturen met peil mogelijk

Bert de Groot bij de opening van de pompput in Zegveld

In maart 2016 is op het VIC in Zegveld een proef met sturen met grondwater gestart op vier percelen.

Hoogheemraad Bert de Groot legt in een video uit wat de kansen zijn van deze innovatie voor het waterbeheer in veenweidegebieden.