HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Waterbergingsgebied Blokhoven

Het waterschap legt in de polder Blokhoven een waterbergingsgebied/inundatieveld aan. Aannemersbedrijf Schep B.V. voert de werkzaamheden uit.

Het waterbergingsgebied dient om piekbuien op te vangen. Tegelijkertijd krijgt het gebied een functie als demonstratiegebied in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Houten.

Om het (kunstmatig) inunderen van het gebied mogelijk te maken is een stuw aangelegd. Bij de stuw is voor de migratie van vissen een vispassage aangelegd.

Meer weten

Neem contact op met projectleider Herman Lokhorst via telefoon (030) 634 5824.

Locatie

De locatie van de werkzaamheden is langs de Achterdijk tussen Tull en 't Waal en Schalkwijk.

Demonstratie inundatie

Het waterbergingsgebied wordt ook ingezet om te demonstreren hoe vroeger de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkte. De bedoeling is dat in de zomerperiode het gebied tweemaal per maand onder water wordt gezet. Zo krijgt de bezoeker een idee hoe dit er vroeger uitzag. Het doel van de inundatie was om de vijand tegen te houden. Hij kon niet meer rijden en lopen door het gebied, maar ook niet varen door de beperkte waterdiepte.

Recreatie

Het gebied wordt voorzien van wandelpaden, een vlonderpad en een handbediende pont. Ook komt er een uitkijkpunt met informatiepicknicktafel.

Planning

In november is aannemer Schep B.V. gestart met de uitvoering van het werk. Het zal voorjaar 2017 gereed zijn.

Waterbergingsgebied Blokhoven

Het waterbergingsgebied/inundatieveld in aanleg. Rechts is de nieuwe stuw met vispassage te zien; in het midden wordt een geheel nieuwe sloot aangelegd.