HDSR

Zoeken

Zoek op alfabet

Home

Actueel

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur en organisatie

Ons bestuur, onze organisatie en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunningen, toezicht en schouw

Alles over vergunningen, meldingen en de regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen en projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs

Inspraak Ontwerp-maatregelen KRW 2016-2021

Wilt u uw zienswijze geven op het ontwerp-maatregelenpakket? Dan kunt u die tot en met 16 februari 2015 indienen.

Publicatie bekendmakingen digitaal

Sinds 1 januari 2015 publiceert het waterschap bekendmakingen op deze website en via Overheid.nl.