HDSR

Zoeken

Actueel

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur en organisatie

Ons bestuur, onze organisatie en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunningen, toezicht en schouw

Alles over vergunningen, meldingen en de regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen en projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs

Zwemmen in open water? Let op!

Het is deze dagen heel warm. Temperaturen om verkoeling in het water te zoeken. Bij hoge temperaturen is zwemmen in open water niet zonder risico. Zwem alleen op gecontroleerde zwemwaterlocaties!

Dijkleger op pad om dijken te inspecteren

De droogte houdt aan: aanleiding voor het waterschap om door te gaan met het inspecteren en beregenen van de dijken.