HDSR

Zoeken

Actueel

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur en organisatie

Ons bestuur, onze organisatie en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunningen, toezicht en schouw

Alles over vergunningen, meldingen en de regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen en projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs

Commissievergadering 9 februari start om 21.00 uur

De commissievergadering op 9 februari heeft een gewijzigde aanvangsttijd.

15 februari informatieavond wateraanvoer Lopikerwaard tijdens droogte

Kom maandag 15 februari naar de informatieavond en praat mee over de opgestelde varianten.