HDSR

Zoeken

Actueel

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur en organisatie

Ons bestuur, onze organisatie en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunningen, toezicht en schouw

Alles over vergunningen, meldingen en de regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen en projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs

Publicatie bekendmakingen digitaal

Sinds 1 januari 2015 publiceert het waterschap bekendmakingen op deze website en via Overheid.nl.

Geeft u les in het basisonderwijs?

Als een Haas naar het lespakket van de film Holland - Natuur in de Delta! Filmpjes en opdrachten, ook over Stekelbaarsje, Bever en Zeearend.